Informatie

Over Geoplaza

Geo raakt in een stroomversnelling: nieuwe toepassingsvelden vragen om nieuwe vormen van inwinning, beheer en verstrekking van geodata. Dat leidt tot andere beroepen, competenties en een nieuw slag geowerkers.

Geo inside

Naast echte geo-specialisten, zoals geodeten en landmeters, vraagt de markt steeds meer om mensen die geotechnieken kunnen toepassen in hun eigen vakgebied. Geo inside noemen we dat.

De geosector (geo-informatie, geo-ict, geodesie) groeit en het aantal studenten neemt toe. Op alle niveaus; zowel mbo, hbo als universitair onderwijs. Deze geo-studenten hebben kennis van de nieuwste geo-technologieen en de toepassing hiervan. Hierdoor zijn er nu volop mogelijkheden om studenten met de laatste kennis van het vak aan het werk te zien binnen organisaties, waar zij een waardevolle toevoeging zullen vormen.

Voor de verbinding tussen arbeidsmarkt, onderwijs en studenten ontwikkelt SAGEO met anderen GeoPlaza. GeoPlaza zorgt voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod voor stages, afstudeeropdrachten en startersbanen.

Onze partners

Geo-informatie Nederland

GIN is een interactieve ontmoetingsplaats en vormt een toegankelijk kennisnetwerk voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met geo-informatie. GIN organiseert activiteiten en stimuleert en faciliteert haar leden kennis te delen en over te dragen ter ontplooiing van alle leden en ter versterking van de positie van het vakgebied geo-informatie in de maatschappij.

Voor studenten

Registreer je als student; schrijf motivaties en krijg reacties van werkgevers.

Lees meer

Voor werkgevers

Bent u als werkgever op zoek naar stagaires voor uw bedrijf?

Lees meer

Contact

Heb je vragen of kunnen we je ergens mee helpen

Lees meer